Om het volledige seizoen van augustus/september tot en met juni te kunnen trainen dien je jaarlijks lidgeld te betalen. Naast het lidgeld dient er ook een jaarlijkse vergunning van 35 Euro bij de Vlaamse Karate Federatie (VKF) betaald te worden. Deze federatie is de enige Vlaamse karate-organisatie erkend door Sport Vlaanderen. Deze aansluiting is noodzakelijk om o.a. gedekt te zijn door een verzekering voor sportongevallen en een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. Zowel het lidmaatschap als de vergunning dienen telkens bij de start van het seizoen vernieuwd te worden. Het gepaste bedrag dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer BE39 7360 1736 8219 van de club, met vermelding “betaling lidgeld en vergunning en de naam van het clublid”.

 Lidgeld*VergunningTotaal
volwassene (>13 jaar)100 Euro35 Euro135 Euro
jeugd (7 – 13 jaar)70 Euro35 Euro105 Euro

*Het tweede lid van eenzelfde gezin (wonend op eenzelfde adres) krijgt een korting van 10 Euro. Voor een derde en volgende gezinsleden is de korting 20 Euro. Indien je na 31 januari start, betaal je nog 60 Euro als volwassene en 40 Euro als jongere.

Momenteel bieden een aantal ziekenfondsen een financiële tegemoetkoming onder de vorm van een sportvoordeel, zijnde een gedeeltelijke terugbetaling van het gestorte lidgeld aan de club. Hieronder kan je een aantal van deze ziekenfondsen terugvinden met de link naar het document dat je het sportvoordeel oplevert:

Je kan dit document ter ondertekening voorleggen aan onze clubsecretaris of een verantwoordelijke lesgever.

Contactpersoon

Lotte Crokaerts – secretaris@shinbugent.be