‘’K Voel me goed, ik voel me goed’ zong Johan Verminnen. Geldt dat ook voor jou dan super…maar wat als je je niet goed voelt bij het sporten?

Shinbu Gent is een club met aandacht voor gezond en ethisch sporten en heeft dus aandacht voor jou als sporter! We dragen positieve waarden, sportiviteit, fair-play, respect,….voor, tijdens en na het sporten uit en hebben naast het fysieke aspect van het sporten als karateka ook oog voor het mentale aspect.

Om de belangstelling voor het mentale welzijn wat meer te belichten en zichtbaar te maken zijn er enkele inspanningen geleverd die we graag even voorstellen aan jullie als lid, lesgever, ouder,…

In het voorjaar van 2021 hebben verschillende leden de opleiding ‘Sport met grenzen’ en ‘Club API’ gevolgd. Zij zijn dan ook de eerste aanspreekpunten integriteit van onze club.

Aanspreekpunt wat??
De API (aanspreekpunt integriteit) is binnen onze karateclub het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen.

Heb je te maken met pesten, ongewenst gedrag, geweld, chantage, discriminatie…? Wil je in alle discretie jouw verhaal kwijt? Spreek een van onze API’s aan om jouw verhaal te delen, een luisterend oor te vinden en samen te bekijken hoe jij geholpen kan worden.

Om het ethisch sporten verder te verankeren in de werking van onze club is daarnaast een specifieke webpagina ontwikkeld op onze website die ten gronde ingaat op welke waarden we uitdragen als bestuur, lesgever, karateka en ouder.
Ook wie onze API’s zijn en hoe je ze kan bereiken vind je op deze pagina terug.
Benieuwd?…klik dan zeker op de link ‘ethisch sporten’.

Hoewel dit de eerste stappen zijn, zijn we er ons als club van bewust dat het aandacht hebben en het voeren van een beleid rond integriteit nooit voltooid kan zijn. We doen er dan ook alles aan om steeds verder te groeien in het bewustzijn rond ethisch sporten en de bescherming van de integriteit van de karateka.

Scroll naar top