Karateka’s aangesloten bij Karate Vlaanderen, waaronder de leden van Shinbu Gent, genieten, voor zover hun vergunning geldig is, van een verzekeringsdekking voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor lichamelijke ongevallen. Deze polis, afgesloten met Ethias, dekt alle activiteiten georganiseerd door clubs aangesloten bij Karate Vlaanderen.

Wat te doen bij een ongeval of kwetsuur opgelopen tijdens de trainingen, wedstrijden of alle andere sportieve activiteiten door het clubbestuur georganiseerd?

  • Download het aangifteformulier ‘Verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgelijke aansprakelijkheid‘.
  • Het is belangrijk om ‘Deel A’ van het aangifteformulier elektronisch in te vullen. Dit zorgt voor de snelste verwerking van jouw aangifte. Sla de aangifte op en verstuur ze naar Karate Vlaanderen via team@karatevlaanderen.be. Zij sturen de aangifte door naar Ethias. U zal dan een dossiernummer ontvangen.
  • Druk ‘Deel B: geneeskundig getuigschrift’ van het aangifteformulier af en laat dit invullen door de geneesheer. Stuur ‘Deel B’ en andere aanvullende documenten van het dossier rechtstreeks** door naar schadebeheer@ethias.be (Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt). Gelieve bij elke communicatie, per e-mail en/of post, telkens het dossiernummer tussen ‘><’ (vb. >SAC061203126<) te plaatsen.
    **Deel B en aanvullende documenten dienen niet meer doorgestuurd te worden naar het vkf-secretariaat.
We wensen echter van harte dat je deze procedure nooit moet toepassen.
Scroll naar boven