De Stad Gent heeft recentelijk zijn vooruitzichten betreffende het indoor sporten tijdens de Coronaperiode duidelijk gemaakt. 

  • Voor de jeugd blijft de huidige situatie gelden tot 30 november: wat na deze datum mogelijk zal zijn zal later meegedeeld kunnen worden.
  • Zoals we al wat konden voorspellen zullen er dit jaar voor de volwassenen geen trainingen meer gehouden kunnen worden. 


Ook hadden we beloofd jullie up-to-date te houden met betrekking tot enige aanpassingen aan de geldende regelgeving. 

Zoals gisteren meegedeeld door de regering blijven alle maatregelen momenteel behouden.

Momenteel is het daardoor echter nog wat koffiedik kijken en kunnen we als bestuur nog geen beloftes maken voor de start van het komende jaar 2021.
Jaarlijks organiseren we als club graag een nieuwjaarsreceptie, hetgeen dit jaar niet anders is. 

Niettegenstaande ons enthousiasme tot het kunnen houden van een nieuwjaarsreceptie, zijn we verplicht om de evolutie van de coronacijfers af te wachten. 

Het is immers voor ons als bestuur van belang een nieuwjaarsdrink te kunnen organiseren in een veilige en gezonde omgeving.

Om toch een positieve draai te geven aan het afgelopen jaar – dat er toch niet een is om over naar huis te schrijven – hebben we als bestuur besloten het bedrag van de vergunning, ter waarde van €35, te zullen betalen voor het seizoen 2021 – 2022 en dit voor alle actieve leden van onze club. 

Wij wensen iedereen alvast veel sterkte, een goede gezondheid en natuurlijk ook enige sportiviteit toe in deze periode. 

Bekijk zeker ook af en toe onze facebookpagina waar we jullie van wat sportief entertainment zullen voorzien. 

Scroll naar top