Clubexamen volwassenen

Hoewel karate in groepsverband beoefend wordt, is de vordering als karateka een individueel traject. Het ultieme doel van een karateka is het behalen van een zwarte gordel. Om de zwarte gordel te kunnen behalen dien je eerst negen leerlinggraden, de negen Kyu’s, verdeeld over drie gordelkleuren te doorlopen

 • 9e Kyu: witte gordel met één zwarte merkstreep
 • 8e Kyu: witte gordel met twee zwarte merkstrepen
 • 7e Kyu: witte gordel met drie zwarte merkstrepen
 • 6e Kyu: witte gordel met vier zwarte merkstrepen
 • 5e Kyu: blauwe gordel
 • 4e KYu: blauwe gordel met één witte merkstreep
 • 3e Kyu: bruine gordel
 • 2e Kyu: bruine gordel met één witte merkstreep
 • 1e Kyu: bruine gordel met twee witte merkstrepen

Als volwassene is het enkel mogelijk om tijdens het graadexamen een andere kyu-graad te behalen. Binnen de club kunnen examens afgenomen worden door de clubexaminator tot en met 1e  Kyu. De graden als zwarte gordel (Dan-graden) dien je buiten de club om te behalen. Deze examens worden afgenomen door de nationale gradencommissie. 

De club houdt per seizoen twee examenmomenten (meestal rond november en rond april/mei), waarbij je uitdrukkelijk uitgenodigd wordt om deel te nemen aan het examen. 

Deze persoonlijke uitnodiging gebeurt mondeling en via mail: het is dus belangrijk dat de club steeds over een actief mailadres beschikt, maar ook dat deze wordt opgevolgd.  

De uitnodiging per mail bevat het specifieke moment waarop het examen zal plaatsvinden, samen met wat andere informatie over het examen zelf (zie hieronder).  

Minimale voorwaarden tot deelname aan het graadexamen

Om toegelaten te kunnen worden tot het graadexamen dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen: 

 • Een persoonlijke uitnodiging tot deelname aan het examen ontvangen (via mail) 
 • over een geldige vergunning beschikken bij de federatie (VKF) 
 • in orde zijn met je clublidgeld 
 • voldoende wachttijd gerespecteerd hebben
 • voldoende trainingen hebben (= regelmatig trainen met een frequentie van gemiddeld één training per week)
 • het examenprogramma kennen 

De overzichtstabel “kyu-graden” is indicatief: De tabel geeft enkel de minimale wachttijden en het minimale aantal trainingen weer die nodig zijn om een volgende graad te kunnen behalen. Dat wil echter niet zeggen dat wanneer aan deze minimale vereisten werd voldaan er automatisch een uitnodiging voor het examen zal volgen. 

Hoe wordt beslist of je mag deelnemen aan het examen?

De club werkt steeds vanuit de doelstelling om de slaagkansen van alle deelnemers te optimaliseren om zo tot een positieve ervaring te komen als resultaat van de geleverde trainingsinzet. Tijdens de trainingen word je door verschillende lesgevers begeleid in je progressie naar een volgende graad.  

Het is echter de sensei die op basis van de eigen gemaakte observaties definitief zal beslissen of je een uitnodiging voor het examen zal ontvangen.  

Als je niet kan/mag deelnemen aan een examen, maak je nog altijd kans om op het volgende examenmoment te mogen deelnemen, afhankelijk van de hierboven vermelde uitleg.  

Inschrijving

Deze inschrijving is enkel voor wie een uitnodiging (mondeling en per mail) heeft gehad om te mogen deelnemen aan het clubexamen. Om de organisatie vlot te laten verlopen, bevestig je je deelname tot het examen per weerkerende mail.

Deze procedure geldt niet voor jongeren (7 tot en met 13 jaar): zie pagina clubexamen jeugd

Wat moet je meebrengen naar het examen?

Volgende documenten moet je bij je hebben op het examen: 

 • 4 euro gepast geld voor aankoop van een examenbriefje (niet van toepassing voor het examen van 9e Kyu)
 • het gradenboekje (rood VKF-lidboekje) 
 • de geldige VKF-vergunningskaart

Geslaagd

Proficiat! Je slaagde voor je karate-examen.  

Een nieuwe gordel kan na het examen gekocht worden via de club (€5 contant) maar kan eveneens gekocht worden in een sportwinkel. 

Een merkstreepje krijg je gratis van de clubexaminator.  

Contactpersoon

Johan Schrooyen – clubexamen@shinbugent.be

Vragen met betrekking tot het examen(programma) zelf kan je steeds richten naar het mailadres: info@shinbugent.be 

Scroll naar boven